Finansiell analyse ×
3 results
  1. Analyse av Sevan Marine ASA

    Landsverk, Jenny K. Faleide, Sogn, Joachim ()

    Denne oppgaven tar for seg en fundamental analyse av Sevan Marine ASA for å finne ut om selskapet er en fornuftig investering. Selskapet vil bli analysert gjennom en strategisk og en finansiell del. Først blir Sevan Marine presentert slik at leseren får innblikk i selskapet som helhet. Deretter v

  2. Hva er verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ASA per 31.12.2015?

    Mjølnerød, Pernille, Sæterlid, Silje Holmen ()

    Formålet med denne oppgaven er å finne en verdi på det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. På bakgrunn av dette har vi utformet problemstillingen: ”Hva er verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ASA per 31.12.2015?” For å svare på problemstillingen har vi brukt kontantstrøm