Finansiell analyse ×
3 results
  1. Hva er verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ASA per 31.12.2015?

    Mjølnerød, Pernille, Sæterlid, Silje Holmen ()

    Formålet med denne oppgaven er å finne en verdi på det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. På bakgrunn av dette har vi utformet problemstillingen: ”Hva er verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ASA per 31.12.2015?” For å svare på problemstillingen har vi brukt kontantstrøm

  2. Analyse av Sevan Marine ASA

    Landsverk, Jenny K. Faleide, Sogn, Joachim ()

    Denne oppgaven tar for seg en fundamental analyse av Sevan Marine ASA for å finne ut om selskapet er en fornuftig investering. Selskapet vil bli analysert gjennom en strategisk og en finansiell del. Først blir Sevan Marine presentert slik at leseren får innblikk i selskapet som helhet. Deretter v