LUI - Department of International Studies and Interpreting × Feltarbeid ×
30 results
 1. Småbønders økonomiske bærekraft og matsikkerhet - Feltarbeidsrapport fra Volta-regionen, Ghana

  Håheim, Kari B., Magnussen, Helene R., Løvold, Maren Sofie A. ()

  Jordbruk har alltid vært et av de viktigste livsgrunnlagene for jordens befolkning, først og fremst for å produsere mat, men i senere tid også i form av sysselsetting og tilhørende industri. Det siste århundret har jordbruket gjennomgått store teknologiske omveltninger, og denne modernisering

 2. Samstemmighetsutfordringer knyttet til Norge som humanitær aktør og våpeneksportør - Et feltarbeid på hvorvidt den norske våpeneksporten er samstemt med Norges humanitære engasjement

  Larsen, Bente, Løvholm, Fanny, Lockertsen, Hanna ()

  Vår problemstilling lyder som følger: “Samstemmighetsutfordringer knyttet til norsk våpeneksport og Norges humanitære engasjement” hvor vi tar utgangspunkt i Norges regelverk for eksport av forsvarsmateriell for å måle grad av samstemthet. Gjennom denne problemstillingen søker vi å kartl

 3. Uformell økonomi

  Skatland, Sebastian Blystad, Andersen, Anton Pettersen, Myklebust, Henrik Dypvik, Romundstad, Lars Nesset, Gøtestam, Benjamin ()

  Til vårt feltarbeid i Otjiwarongo, Namibia valgte vi temaet uformell økonomi. Vi visste på forhånd at den uformelle sektoren i regionen var stor. Mer presist hadde vi et ønske om å se nærmere på hvordan arbeidsforholdene til menneskene i den uformelle sektoren er, hvem de er og ikke minst å

 4. Ungdom og HIV: En studie av skoleungdom i Tsumeb, Namibia

  Svalastog, Anne Saua, Mørk, Julia Jeanette, Klausmark, Kristina Helberg, Yussuf, Hussein Aden ()

  Namibia er et av landene i Afrika som har hatt svært høy utbredelse av HIV over lengre tid (WHO-AFRO, 2011). Epidemien er utfordrende for landets sosiale og økonomiske utvikling og har vært et faktum siden det første utbruddet i 1986 (Ministry of Health and Social Services (MoHSS), 2014). HIV e