Fagperson-familie-relasjoner ×
1 result
  1. Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter : hvordan kan sykepleier møte og ivareta pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter på sykehus?

    Myhre, Mari ()

    Bakgrunn: Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter kan utsettes for store følelsesmessige belastninger og omfattende stress. Samtidig kan de være en viktig ressurs og av betydning for pasienten. Hensikten med oppgaven blir derfor å belyse hvilken kunnskap sykepleier må ha for å