Fagkompetanse ×
7 results
 1. Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter

  Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ()

  I en studiesituasjon kreves kommunikativ kompetanse i vid forstand. Denne boka gir innblikk i den tekstlingvistiske kompetansen hos tospråklige studenter i profesjonsutdanninger. Hva utfordrer studentene i forståelse og skriving av akademiske tekster? Kan mangler i tekstkompetansen gjøre fagforst

 2. Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15

  Smestad, Bjørn ()

  For tida legges det stor vekt på at lærere bør ha studiepoeng i fagene de underviser, og også at de må ha større faglig fordypning i enkelte utvalgte fag. Dette innebærer en stor endring – ferdigutdannede lærere vil kun ha kompetanse til å undervise noen få fag og de vil derfor ikke leng

 3. KRLE: et fag som samler?

  Arntsen, Kristian Ofte ()

  Denne oppgaven tar for seg hvordan begrunnelsen for endringene i skolens religions- og livssynsfag fra RLE til KRLE, påvirker fagets stilling som et felles fag i en felles skole. Gjennom intervju av Dagrun Eriksen fra KrF får vi innsikt i hvordan dette faget blir begrunnet fra deres side. KrF tok

 4. Studenters opplevde matematikklærerkompetanse

  Birkeland, Katrine Berggren ()

  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan to studenter føler seg kompetente til å undervise i matematikk etter de har fullført den obligatoriske matematikkfagopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7. For å få et innblikk i hva matematikklærere trenger å kunne, tok jeg utgangspunkt i n

 5. Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13

  Smestad, Bjørn ()

  Det er en sterk trend i tiden at det stilles høyere krav til læreres formelle faglige kompetanse. Det er innført krav om 60 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk for å bli tilsatt for å undervise disse fagene på ungdomstrinnet, og i Solbergregjeringens regjeringserklæring er det varslet