TKD - Student theses × FEM-analyser|Geometrivurderinger|Buedammer ×
1 result
  1. Dam Sarvsfossen: geometrisk utforming og forbedret materialutnyttelse

    Sjølie, Helen A., Bakken, Torleif A. O. ()

    Vi har utført en geometrivurdering av Dam Sarvsfossen. Dam Sarvsfossen er en dobbeltkrum buedam som bygges i Bykle i Setesdal. Beregninger av dammen viser et stort armeringsbehov. Vi har sett på om dammen kan utføres på en bedre måte med tanke på kostnader. Beregningene er utført som en FEM-a