Epilepsi ×
2 results
  1. Epilepsi og livskvalitet - Hva påvirker livskvaliteten hos voksne pasienter med epilepsi og hvilken betydning har veiledning og undervisning fra sykepleier på livskvaliteten?

    Rønning, Marte ()

    Bakgrunn: I følge Norsk epilepsiforbund (2014) har 45 000 mennesker diagnosen epilepsi. Blant disse er det ca. 15 000 som må leve med anfall resten av livet. Erfaringen jeg hadde med epilepsi var liten før jeg var i praksis på epilepsisenteret i Sandvika. I praksis fikk jeg observert sykepleiere