Engelskfaget × Bachelor thesis ×
4 results
  1. Mengdelesning i et norsk EFL/ESL-klasserom

    Haldorsen, Martin Gravdal ()

    Med problemstillingen ”Hvordan påvirker arbeidet med mengdelesing av litteratur språklig utvikling hos EFL-elever?” ønskes det å se på mengdelesning som en tilnærming til å arbeide med litteratur i ungdomsskolen, samt i hvilken grad denne tilnærmingen kan utvikle elevers språklige ferdi

  2. Den interkulturelle læringens betydning i engelskfaget

    Lie, Julie ()

    Hensikten med denne oppgaven er å sette fokus på betydningen av interkulturell læring i skolen. Problemstillingen lyder som følger: Hvilken betydning har interkulturell læring i engelskfaget, og hvordan opplever lærere dens rolle på barnetrinnet? Oppgaven berører temaer som elevenes allmennd