Energimerking|Energiforbruk ×
4 results
 1. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

  Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

  I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene

 2. Evaluering av rehabilitering på Kampen skole

  Furu, Einar Kristian, Moe, Jesper Mæx, Klæboe, Vegard Navelsaker ()

  Prosjektets mål var å evaluere rehabilitering av Kampen skole, prosjektert av SINTEF, utført i 2000-2004. Det ble valgt et hybrid ventilasjonsanlegg som skulle være både energieffektivt og funksjonelt. Gruppen utførte en rekke målinger og beregninger som skulle avdekke blant annet bygningnens

 3. Undersøkelse av samtidig termisk komfort og dagslys i skole med passivhus-standard. Vurderinger av funn i forhold til energi

  Amgaisi, Fatima Zahra, Cabanis, Irene Bekkevold, Persson, Marie Grimstvedt ()

  Det har i denne rapporten blitt undersøkt lysforhold, termiske forhold og energibruk ved målinger og simulering i et klasserom på skole med passivhus-standard. Fokuset har vært på variasjoner i dybden av rommet. Målingene skjedde i henholdsvis februar og april 2012, og simuleringer ble gjort i