Energimerking ×
2 results
  1. Er krav til et godt energimerke like strengt for alle bygningskategorier?

    Holth, Ellen, Hox, Pernille Stang, Ingvaldsen, Stian Østvoll ()

    I forbindelse med hovedprosjektet ble det tatt kontakt med Erichsen & Horgen AS og det ble utarbeidet en oppgavetekst som omhandlet karaktersystemet i NVEs energimerkeordning. Grunnlaget for rapporten var SINTEF sine SIMIEN filer for de forskjellige bygningskategoriene. Disse filene bygger på TEK

  2. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

    Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

    I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene