SAM - Student theses × Endringsprosesser ×
3 results
  1. Medvirkning i en endringsprosess

    Elhor, Saufet, Kjølstad, Zsofia ()

    I 2008 ble Rikshospitalet, Aker sykehus, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus. Denne bacheloroppgaven har som formål å undersøke hvordan ledere og ansatte har opplevd graden av de ansattes involvering når deres organisasjon var i en endringsprosess. Vi

  2. "Kommunikasjon og inolvering i endringsprosesser" - En casebasert studie av bedriften Unikum AS med fokus på ledelsens kommunikasjon og ansattes involveringsgrad i en endringsprosess

    Orlien, Mathilde, Røkke, Tuva ()

    Temaet for oppgaven er organisasjonsendring og endringsledelse, med fokus på kommunikasjon og involvering i endringsprosesser. I oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning kommunikasjon og involvering har for å gjennomføre endringsprosesser på en god måte. Gjennom oppgaven belyser vi viktighe