Emosjonell kompetanse ×
1 result
  1. Følelser i skolen

    Berg, Rut-Elise ()

    I dagens klasserom er det mange ting en elev må mestre for å få en god skoletilpasning; sitte i ro, rekke opp hånda, etablere vennskap og snakke høflig til læreren. For å klare alt dette må elevene klare å håndtere følelsene som kommer opp på en slik måte at det ikke står i veien for e