Elevmegling ×
1 result
  1. Elevmegling i den norske grunnskolen

    Skarholt, Espen Faye Rode ()

    Denne oppgaven omhandler skolemegling og bruken av den i norsk skole. Gjennom et kvalitativt intervju, observasjon og relevant teori belyses styrker og svakheter ved skolemegling. Skolemegling er et program der elevene lærer seg å megle egne konflikter og løse dem på egenhånd. Det er mye lær