Elevaktivitet ×
1 result
  1. Elevspørsmål og den nasjonale læreplanen

    Skjervold, Vilde ()

    Elevspørsmål kan tyde på engasjement, undring og kreativitet samtidig som det er en måte for elever å knytte allerede eksisterende erfaringer opp mot ny kunnskap for en bedre forståelse. Det virker som om naturfaglige tradisjoner er noe den nasjonale læreplanen (LK06) ønsker at skal være et