Rusthaug, Mikael Vangen × Eksperimenter|Naturfag ×
1 result
  1. Teknologi og design – I hvilken grad motiveres elevene?

    Rusthaug, Mikael Vangen ()

    I oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad et teknologi og designprosjekt kan øke elevenes motivasjon. Jeg begrenset meg til elevenes motivasjon for naturfag, og elevenes motivasjon for temaet som prosjektet omhandlet. Samtidig fokuserer jeg på de elevene som ellers er umotiverte eller delvis m