Eksperimenter ×
1 result
  1. Fordeler og ulemper forbundet med forsøk i naturfag

    Kvernbråten, Mia ()

    I denne bacheloroppgaven søkes hvilke fordeler og ulemper som er forbundet med forsøk i naturfag, med ønske om at jeg som fremtidig naturfagslærer skal ha et bevisst forhold til disse aspektene, og dermed få et bedre utgangspunkt som lærer. Gjennom kvalitative intervjuer av lærere og innhenti