SAM - Student theses × Effektivisering|NAV Forvaltning ×
1 result
  1. En effektiv NAV Forvaltning

    Bustillo, Latimah Leguizamo, Mohammad, Eman ()

    Vi skal kartlegge endringene i NAV ytelsesforvaltning knyttet til bruk av ressurser, siden 2012. Vi benytter oss av bemerkningene i Riksrevisjonens rapport fra 2011- 2012, for å sammenligne med data vi fremskaffer. Hensikten er å finne endringer i ytelsesforvaltningen som kan ha påvirket effektiv