Effektivisering|NAV Forvaltning|Styring ×
2 results
  1. En effektiv NAV Forvaltning

    Bustillo, Latimah Leguizamo, Mohammad, Eman ()

    Vi skal kartlegge endringene i NAV ytelsesforvaltning knyttet til bruk av ressurser, siden 2012. Vi benytter oss av bemerkningene i Riksrevisjonens rapport fra 2011- 2012, for å sammenligne med data vi fremskaffer. Hensikten er å finne endringer i ytelsesforvaltningen som kan ha påvirket effektiv

  2. Hvordan påvirker en stadig innovasjon i renholdsbransjen ledelsen og styringen av fasilitetstjenesten renhold?

    Anugweje, Chibuike Nwankpa, Joy, Elizabeth, Tomczak, Aneta ()

    Denne rapporten er vår avsluttende bacheloroppgave på Bachelor i Facility Management (FM) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensikten med rapporten er å belyse innovasjon i renholdsbransjen og hvilken effekt det har på ledelse og styring. Vi lagde følgende problemstilling: «Hvordan påvirker