SAM - Student theses × Effekt|Kjøpsatferd × Bachelor thesis ×
2 results
  1. Etikk takk

    Edlund, Andrea Kristin, Nisja, Linda ()

    Oppgaven har som formål å avdekke motivene bak kommunikasjon av samfunnsansvar, samt å belyse hvorvidt disse sammenfaller med kundenes interesser for informasjon om samfunnsansvar.