Drosjebransjen ×
3 results
  1. Studenters valg av persontransport: En undersøkelse av hvilke faktorer som fremmer bruk av Über og om Über utgjør en trussel for taxinæringen.

    Mork, Christian, Løyning, Cathrine ()

    I denne oppgaven har vi forsøkt å belyse hvilke faktorer som påvirker studenters valg av persontransport og hvilke utfordringer, muligheter og trusler taxinæringen står overfor i tiden som kommer. Vi ønsket å gå dypere inn på hvordan delingstjenester som Über ved hjelp av avansert teknolog

  2. Uber i Norge anno 2026 - En scenarioanalyse

    Daquioag, Jordinno Miller, Gelle, Ahmed Mohamed Ahmed, Bakiji, Valtrim ()

    I de tidlige fasene av bacheloroppgaven ble vi raskt enige om at vi ville skrive om en ny og innovativ forretningsidé i Norge. Det tok ikke lang tid før valget falt på transporttjenesten Uber. Vi følte det var et spennende og samfunnsaktuelt tema, særlig etter siste tidens fokus på delingsøko