Drama ×
2 results
  1. Fortellinger gjennom rollelek. Et meningsfullt livsdrama

    Jensen, Anniken ()

    I dagens samfunn forstås barn som kompetente sosiale aktører. De skal ha rett og mulighet til å fortelle sin historie, bli hørt og bidra i spørsmål som angår dem selv. Når barnets historie er fragmentert eller problemfokusert, trenger det hjelp til å sette erfaringene sine i en meningsfull

  2. Refleksjonsnotat: kortfilmmanus i sjangeren drama

    Stephens, Solveig Nuin ()

    Jeg har som min produksjonsoppgave valgt å skrive et kortfilmmanus i sjangeren drama. I denne produksjonsrapporten vil jeg gjøre rede for metoden i arbeidet, skissere min produksjonsprosess og analysere og evaluere det ferdige medieproduktet og arbeidsprosessen bak. Som problemstilling for produks