Diskursanalyse ×
2 results
  1. Kunstkritikk.no En kritisk diskursanalyse

    Drønen, Live ()

    Sammendrag ”I den konseptuelt motiverte abstraksjonen ligger det en kobling mot en diskursiv logikk hvis parametre utgjør en unødvendig flukt fra den svulstige sanseligheten som kjennetegner det nonfigurative maleriet på sitt beste.” En venn av meg publiserte dette sitatet på Facebook fo

  2. Sammenheng mellom samfunn og læreplan – en diskursanalyse

    Stokke, Martha Luongo ()

    Oppgaven er en diskursanalyse som tar sikte på å finne sammenhenger mellom læreplaner og samfunn. Det som undersøkes er om den norske samfunnsdebatten knyttet til EU kan være et barometer på EU-temaets plass og forekomst i norske læreplaner fra perioden 1974 frem til 2006. I Norge har vi hatt