Dimensjonering ×
2 results
  1. Nasjonale turistveger : utkikksplatå og skywalk ved Vøringsfossen

    Al-Saadi, Adam, Reyes, Chris Leonard Motil, Sivertsen, Kristian ()

    Statens vegvesen planlegger å oppgradere området ved Vøringsfossen i Eidfjord kommune, som en del av prosjektet Nasjonale turistveger. Målet er å styrke utsiktsopplevelsen med blant annet et utkikksplatå og en skywalk. I den forbindelse har forfatterne dimensjonert begge konstruksjonene med to

  2. Bru : Torskenpakken

    Testad, Ellen Sangnæs, Sandnes, Eirik, Sangnæs, Arne, Rygh, Anita ()

    Grunnet rasfare har Statens Vegvesen bestemt at det må utarbeides alternative vegløsninger til Fylkesveg 243 i Torsken Kommune. I den forbindelse ble det deriblant fremmet to fjordkrysningsalternativer som gjøres ved hjelp av fylling og bru. Denne oppgaven tar for seg dimensjonering av eget brude