Didaktikk ×
2 results
  1. Utfordringer og misoppfatninger knyttet til brøkbegrepet

    Ruth, Nina ()

    I denne bacheloroppgaven har jeg sett nærmere på utfordringer og misoppfatninger knyttet til brøkbegrepet for elever på mellomtrinnet. Jeg presenterer resultater fra en brøktest gitt til 675 elever på 6. og 7. trinn. På bakgrunn av mine funn redegjør jeg for noen punkter som som kan være a

  2. Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?

    Kolstad, Are ()

    «Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?» er navnet på denne bacheloroppgaven. Oppgaven tar utgangspunkt i endringene Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) førte med seg med tanke på læreplanen i norsk. Mens norsklærerne under den foregående læreplanen (L97) hadde en rekke konkrete