Design ×
17 results
 1. Teknologi og design – I hvilken grad motiveres elevene?

  Rusthaug, Mikael Vangen ()

  I oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad et teknologi og designprosjekt kan øke elevenes motivasjon. Jeg begrenset meg til elevenes motivasjon for naturfag, og elevenes motivasjon for temaet som prosjektet omhandlet. Samtidig fokuserer jeg på de elevene som ellers er umotiverte eller delvis m

 2. Switch : katalog og belysningsobjekter 2BA produktdesign HIAK

  Alam, Samam, Alickaj, Vanesa, Andersen, Gina Elisabet Heltorp, Annebäck, Jenny, Befring, Aud Julie, Berglund, Anders, Bjerkan, Randi, Blengsli, Stina Tofthagen, Brenne, Kim August, Bryhn, Ine, Christensen, Mads Gudem, Crawfurd, Nils-Martin, Dahle, Gry, Glosli, Elena, Haveland, Kristine, Hjelle, Nicolai Sørdahl, Iversen, Ole Jørgen, Jellestad, Asveig Marie, Jansen, Victor Abel Acuna, Johnson, Martin, Kiefitz, Lisa, Kristiansen, Mari Arvesen, Kristiansen, Morten, Lie, Kristian, Maana, Anniken, Mangschau, Jon Eirik, Moen, Lene Syrstad, Nesse, Elen Kristine, Næss, Sigbjørn Kristiansen, Osamanovik, Amra, Risan, Lars-Magnus, Rodal, Wenche, Simpson, Claire, Skarbøe, Jade Thalia Ridvan, Smith-Hald, Gard David Tverberg, Solerød, Ane Amblie, Stuler, Håkon, Styrmo, Ingrid Dorthea Horntvedt, Wennerberg, Even, Zardasar, Peshrow, Zeng, Yi ()

 3. push: katalog belysningsobjekter 2BA produktdesign HiOA : utstilling DogA 16. mai-24. mai 2012

  Aaberg, Benedikte, Aarseth, Eli Marianndotter, Arnet, Pernille Angell, Bergsaker, Andreas Ferdinand Risse, Berntsen, Bendik Sjur, Carlsen, Emilie Stahl, Dybwad, Håvard Martin Stokke, Edlén, Elina Maria, Eriksen, Tomas Eidsvold, Gabrielsen, Kristin Rovik, Henriksen, Viktoria Helen, Høglid, Karina Engen, Ilstad, Hans Petter, Iversen, Ellen Sofie, Kallstad, Andreas, Lain, Christopher, Langset, Heidi Karoline Nordvold, Larsen, Tine Berge, Leiknes, Anja, Lindahl, Lina Vinju, Lindgård, Bjørn Tore Karlsen, Løk, Tone, Mackenzie, Siobahn Naomi, Måseidvåg, Sandra, Nguyen, Tuyet Trinh Thi, Ohlsson, Emilia, Raagaard, Ida-Franciska, Rønning, Maria Katharina, Saasen, Marie, Sanner, Margaret Sripo, Steinnes, Inger, Stormo, Thea Marie, Sundby, Cecilie, Thorstensen, Marie Ramm, Torgrimsen, Mia Christin, Verbaan, Marius Alexander Amundsen, Westlie, Eva Christin, Åsgård, Alexander Ekelund ()

 4. Light: Exhibition at DogA - Norwegian centre for design and architecture May 27th - June 1st 2014. Product models by 2nd year bachelor students at the departement of Product Design, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway

  ()

  The theme of this year’s study unit in Product Aesthetics and Cultural Understanding has been “Light, Space, Identity”. The students have explored the complexity of the topic by combining a practical assignment of desiging a lighting fixture with reading, critical reflection and academic writi

 5. Teknologi og design som kilde til motivasjon

  Sandum, Erik B. ()

  I denne teksten har jeg tatt for meg fagområdet teknologi og design, og sett på i hvilken grad det kan være med på å motivere en ellers umotivert elevgruppe. Det å definere umotivert er vanskelig, jeg har derfor valgt å konsentrere meg om de elevene som presterer svakt i skolens mer tradisjon

 6. Vurdering i teknologi og design

  Strømmen, Terese ()

  Denne oppgaven tar for seg vurderingspraksis i det flerfaglige emnet teknologi og design som ble innført med Kunnskapsløftet 2006. Emnet er definert som et samarbeid mellom naturfag, matematikk og kunst og håndverk, og har ingen egen tradisjonell vurderingspraksis. Gjennom redegjørelse av teori

 7. Bru : Torskenpakken

  Testad, Ellen Sangnæs, Sandnes, Eirik, Sangnæs, Arne, Rygh, Anita ()

  Grunnet rasfare har Statens Vegvesen bestemt at det må utarbeides alternative vegløsninger til Fylkesveg 243 i Torsken Kommune. I den forbindelse ble det deriblant fremmet to fjordkrysningsalternativer som gjøres ved hjelp av fylling og bru. Denne oppgaven tar for seg dimensjonering av eget brude