Demokrati|Lobbyvirksomhet|Interessepolitikk|Frivillige organisasjoner ×
3 results
  1. Etikk takk

    Edlund, Andrea Kristin, Nisja, Linda ()

    Oppgaven har som formål å avdekke motivene bak kommunikasjon av samfunnsansvar, samt å belyse hvorvidt disse sammenfaller med kundenes interesser for informasjon om samfunnsansvar.

  2. Samfunnsarbeid i et minoritetsperspektiv

    Olsen, Anne Karen ()

    I oppgaven utforsker jeg samfunnsarbeiderrollen i et minoritetsperspektiv og ser på hvordan kritisk refleksjon kan bidra til å styrke rollen. Jeg undersøker frivillige organisasjoner som integreringsarena i et flerkulturelt bomiljø.