Definisjonsmakt|Makt ×
4 results
  1. Samfunnsarbeid i et minoritetsperspektiv

    Olsen, Anne Karen ()

    I oppgaven utforsker jeg samfunnsarbeiderrollen i et minoritetsperspektiv og ser på hvordan kritisk refleksjon kan bidra til å styrke rollen. Jeg undersøker frivillige organisasjoner som integreringsarena i et flerkulturelt bomiljø.

  2. Dagligvareportal

    Nærby, Ane ()

    Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.