Debatt ×
2 results
  1. Det kontroversielle biblioteket?

    Klette, Anders Tveit ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg en enkelt setning i Lov om folkebibliotek(folkebibliotekloven), kapittel 1, paragraf 1. Kapittel 1 tar for seg folkebibliotekenes formål og virksomhet, mens paragraf 1 peker på målsetningen til folkebibliotekene. Setningen som danner grunnlag for denne

  2. Sammenheng mellom samfunn og læreplan – en diskursanalyse

    Stokke, Martha Luongo ()

    Oppgaven er en diskursanalyse som tar sikte på å finne sammenhenger mellom læreplaner og samfunn. Det som undersøkes er om den norske samfunnsdebatten knyttet til EU kan være et barometer på EU-temaets plass og forekomst i norske læreplaner fra perioden 1974 frem til 2006. I Norge har vi hatt