Dannelsesprosesser ×
4 results
  1. Kanon og danning på ungdomstrinnet

    Urke, Martine Hjertvik ()

    Handlingane i romanen flytta på 1800-talet seg frå det ytre til det indre, inn i personen sine tankar og kjensler. Førestillinga om våre moderne indre liv vart skapte i romanar og drama frå 1800-talet, og det nye på denne tida vart ”showing, not telling” (Penne, 2010). 1800-talet er i det

  2. Dannelse i en verden av fiksjon

    Wessman, Ida ()

    Skolens overordnede mål er å utdanne hele mennesket. Dette innebærer at elevene må utvikle seg til å bli selvstendige mennesker, samt å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og verdier for å fungere i det samfunnet og den kulturen de er en del av. I læreplanen for kunnskapsløftet blir engelsk