Dagens markedsverdi|Internett ×
3 results
  1. “Det var den mest verdifulle gjenstanden jeg hadde. Uten den er jeg lost”: En kvalitativ studie av flyktningers bruk av mobil og Internett.

    Rydjord, Margrete Sveinsdatter ()

    "Temaet for denne bacheloroppgaven er flyktninger og teknologi. FN anslår at 60 millioner mennesker i dag er på flukt fra krig og forfølgelse. Krigen i Syria har ført til at fire millioner syrere har flyktet fra hjemlandet. I tillegg er det hvert år en jevn strøm av flyktninger blant annet fra