D2 ×
2 results
  1. Motejournalistikken og den kreative diskurs

    Skaare, Hanna Willoch ()

    Søm kan redefinere perspektivet på kropp, men moten anses ikke som en kunstform. Det er derfor et interresant felt å undersøke hvordan kreativitet blir omtalt i norsk motejournalistikk. Denne oppgaven ser på om motejournalistikken klarer å fange opp de kreative tendensene i moten ved å se p

  2. Rekonstruksjon i reportasjer

    Kristin Charlotte Horn, Talgø ()

    Jurnalistikk er ikke skjønnlitteratur. Likevel tror jeg at journalister som skriver featurejournalistikk ønsker å skrive historier som griper leseren. Featurejournalistikk er ofte lange reportasjer. Jo lengre teksten er, jo større er sannsynligheten for at leseren ikke gidder å lese mer. Det er