Aasheim, Jens × Cape Town|Sør-Afrika|Pedagogikk ×
1 result
  1. Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet

    Aasheim, Jens ()

    Denne oppgaven handler om hvordan læreren skal jobbe for å motvirke bråk og uro i klasserommet. I oppgaven vil jeg bruke betegnelsen lærings- og undervisnings hemmende atferd om bråk og uro. Oppgaven er basert både på teori som er utarbeidet av norske og internasjonale pedagoger og fagfolk,