CO2|Kostnadsanalyser ×
3 results
  1. Passivhusoppgradering med LCC analyse

    Ingemann-Petersen, Alexander S., Billington, Jørgen ()

    Denne rapporten tar for seg en alternativ analyse av Marienlyst skole i Oslo. Skolen ble ferdigstilt i august 2010 etter en omfattende totalrehabilitering gjort etter gjeldene byggeforskrifter. Rapporten belyser en alternativ rehabilitering med oppgradering til passivhusstandard der de økonomiske k

  2. Solvarme i kombinasjon med bergvarme

    Gabrielsen, Tom, Kloppbakken, Lasse, Fredvang, Mari ()

    Asker kommune skal oppføre to bygg som til sammen vil utgjøre Borgenbråten bo- og omsorgssenter. Senteret er blitt prosjektert med en brønnpark og varmepumper som skal forsyne byggene med nødvendig varme til ventilasjon, romoppvarming, tappevann og basseng. Det er også satt av plass til et eve