CFD ×
4 results
  1. CFD simulering av en plan solfanger i Star CCM+

    Goldenheim, Andreas Søraas ()

    En solfanger består av en absorbator som transporterer solvarme til et fluid. Det ble anvendt simuleringsprogrammet Star CCM+ til å beregne varmetransport og virkningsgraden til en solfanger uten dekkglass og en solfanger med dekkglass. Resultatene viste at det var mulig å synligjøre økt virkni