Brendås, Michael A × Buskerud fylkeskommune|Veinettet × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Forsterkningsbehovet på vegnettet i Buskerud

    Aziz, Pshtiwan Ali, Brendås, Michael A, Rajakumar, Robento, Salawati, Kambiz ()

    For gjennomføring av hovedprosjekt ved Høyskolen i Oslo og Akershus har det blitt gjort en studie av forsterkningsbehovet på riks- og fylkesvegene i Buskerud. Studien er basert på data tilgjengelig gjennom PMS2010, der dekkelevetid, dekketype og ÅDT har blitt benyttet til å beregne levetidsfak