Brettspill ×
1 result
  1. Hva står på spill?

    Bargel, Monica ()

    For å kartlegge dagens spilltilbud ved norske folkebibliotek har jeg utført en surveyundersøkelse for å forsøke å svare på problemstillingen: "Hvilket spilltilbud eksisterer i norske folkebibliotek, og hva savner de bibliotekansatte for å kunne utvikle og formidle tilbudet?" Jeg vil også fo