Branner ×
1 result
  1. Etteroppspent lokk-konstruksjon over Gjøvikbanen

    Romsås, Håvard Einbu, Sandli, Rune ()

    På Etterstad i Oslo skal det oppføres et forretningsbygg over jernbanen. Løsningen er å heise på plass 16 meter lange omvendte T-elementer og bruke disse som forskaling for en etteroppspent lokkonstruksjon. Et spennkabelsystem i plasstøpen mellom elementene spennes opp trinnvis etter hvert som