Brain injuries|Emergency medical technician ×
3 results
  1. Prehospitale undersøkelsesmetoders evne til å avdekke hjerneslag

    Kjærnet, Audun, Wessel, Daniel De Maar ()

    Den prehospitale tjenesten i Oslo og Akershus benytter seg i dag av Face- Arm- Speech- Test (FAST) som metode for raskt å identifisere pasienter med mulig hjerneslag. Målet med denne oppgaven er å undersøke hvor effektiv FAST er, samt andre metoder som benyttes prehospitalt. Metode: Systematisk

  2. Prehospital håndtering av traumatisk hodeskade

    Bjorvand, Thomas Bjærum, Myklebust, Stian ()

    Introduksjon: Traumatisk hodeskade er et økende verdensproblem, og årsak til betydelig funksjonsnedsettelse og død. Tilstanden medfører store samfunnskostnader og påkjenninger for enkeltpersoner, deres familier og lokalsamfunn. Av de som overlever en moderat til alvorlig hodeskade regner man me