Borgenbråten bo- og omsorgssenter ×
1 result
  1. Solvarme i kombinasjon med bergvarme

    Gabrielsen, Tom, Kloppbakken, Lasse, Fredvang, Mari ()

    Asker kommune skal oppføre to bygg som til sammen vil utgjøre Borgenbråten bo- og omsorgssenter. Senteret er blitt prosjektert med en brønnpark og varmepumper som skal forsyne byggene med nødvendig varme til ventilasjon, romoppvarming, tappevann og basseng. Det er også satt av plass til et eve