Boligpriser|Arbeidsledighet ×
6 results
 1. IT-kompetansen i Norge

  Kalager, Ida Marie, Smeby, Marianne Nordskogen ()

  Oppgaven ser på hvordan endringer i IT-utdanning og arbeidsmarkedet har påvirket IT-kompetansenivået i Norge de siste 10 årene.

 2. Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

  Kristiansen, Marlene Voll, Nisja, Dagrun Aarnes ()

  Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktue

 3. Er vi på vei mot en boligboble i Norge?

  Ragnoli, Alessandro ()

  Denne bacheloroppgaven har som formål å analysere om vi er på vei mot en boligboble i Norge. Oppgaven har forankring hovedsakelig i mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori. Av særlig relevans er teoriene om boligboble av de amerikanske samfunnsøkonomene Joseph Stiglitz, Karl Case og Robert Shi