SAM - Student theses × Blogger|Markedsføring|Etikk ×
4 results
  1. Feilkilder i rekrutteringsprosessen

    Ottosdottir, Andrea Lilja, Tsolkas, Helene ()

    Denne oppgaven handler om feilkilder i rekrutteringsprosessen og tiltak mot disse. Problemstillingen vår er “Hvorfor er feilkilder i rekrutteringsprosessen et problem til tross for eksisterende tiltak?”. Problemstillingen bygger på vår kjennskap til at feilkilder og diskriminering fortsatt fo

  2. Forforståelsens betydning i profesjonelt sammenheng

    Samdani, Maliha ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om forforståelse. Dette var et tema som traff meg da jeg var i praksis hos barnevernstjenesten. Jeg syntes at det var vanskelig å velge et tema, da det er mye som er spennende og interesserer meg. Jeg oppdaget under oppgaveskrivingen og pensumgranskingen at