Bjørn Kjos ×
1 result
  1. "Folk flest" i VG under Norwegian-streiken

    Holst, Wera Birgitte ()

    Oppgaven er en diskursanalyse av VGs dekning av Norwegian-streiken med utgangspunkt i klasseteorier og Yngve Benestad Hågvars masteroppgave "Hele folkets diskurs". Hovedspørsmålet er hvilke aktører som defineres som "folk flest" i dekningen, og på hvilken måte.