Bilateral handel|Landegrenser|Språk ×
7 results
 1. Russisk og polsk i norske folkebibliotek

  Jamne, Einar Tokvam ()

  I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvilken status og hvilket behov det er for russisk og polsk litteratur og språklig kompetanse i den norske folkebiblioteksektoren, for igjen å kunne si noe om hvordan dette best mulig kan videreutvikles. Jeg har foretatt en spørreundersøkelse blant et b

 2. Flerkulturelle utfordringer i barneverntjenesten

  Hoang, Nini ()

  Lov av 17.juli.1992 nr.100 om barneverntjenester (barnevernloven - bvl) går ut på å sikre barn og unges leveforhold slik at de vokser opp under trygge oppvekstsvilkår (bvl §1-1). Lovens bestemmelser gjelder for barn som oppholder seg i Norge (bvl §1-2). Det vil si at både etnisk norske barn o

 3. Språk og musikk - Musikk i språkundervisningen

  Lund, Finn Christian ()

  Jeg har alltid vært fasinert av musikken i språket. Når vi prater stiger og synker tonene. Melodiene som kommer ut av munnen kan variere ut fra hvem vi snakker med, formålet med kommunikasjonen, eller humøret vårt. Vi nordmenn har vår musikk i vårt språk, men det finnes mellom 6000 og 7500

 4. Medietilsynets tilsyn med språkkrava i NRK og TV 2

  Straume, Anne Svanung ()

  Denne bacheloroppgåva handlar om språket i media. Språket vårt er noko me diskuterar kvar dag, det er noko som opptek dei fleste, og er noko me bryr oss om. Det er ein del reglar som gjeld for språk i media, og desse kan vere forvirrande. Mange har høyrd at NRK skal ha minst 25 prosent nynorsk

 5. Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA

  Gudmundsen, Live, Gulbrandsen, Frida Colleen Østvang, Cevro, Nedim ()

  Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har også gått nærmere inn på EU-landet Storbritannia sin bilaterale handel