Biblioterapi|Erlend Loe ×
2 results
  1. Litteratur for folkehelsa

    Bustad, Tore ()

    I oppgavens første del redegjøres det for relevant historie og teori, sentrale begreper, samt aktualitet satt opp mot biblioteksektoren. I oppgavens andre del er utgangspunktet de to verkene Beckomberga: ode til min familie av Sara Stridsberg og Naiv. Super. av Erlend Loe. I denne delen knyttes te

  2. Barnslig Alvor

    Opsahl, Sindre Solberg ()

    Denne oppgaven analyserer de tre bøkene i Dopplertrilogien med enkelte eksempler fra andre bøker for å belyse hvordan Erlend Loe beskriver problematiske sider ved det moderne samfunn som fremmedgjøring, rotløshet og mangel på mening. Loe gir sine karakterer en barnslig personlighet som et vir