SAM - Student theses × Bevisstgjøring|Personlig kompetanse ×
2 results
  1. Å utvikle personlig kompetanse

    Levorsen, Jørgen ()

    Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med avslutning av Bachelorstudiet i barnevern. Som barnevernspedagog skal jeg utføre sosialfaglig arbeid som i første rekke innebærer å samhandle med de jeg skal bistå, men også med overordnede, kolleger, privat- og offentlig nettverk og andre.