Beredskapshjem ×
1 result
  1. Fordeler og ulemper ved plassering av barn i beredskapshjem

    Nilsen, Janne Ek ()

    Det har opp igjennom årene vært en debatt om bruken av beredskapshjem som tiltak, hvor det spesielt har blitt pekt på hensynet til barnet og de konsekvensene det har for barnet å bli plassert i en midlertidig omsorgsbase (Johansson 2016, 81). I barneverntjenesten brukes beredskapshjem oftest som