Behovsstyring ×
1 result
  1. Evaluering av rehabilitering på Kampen skole

    Furu, Einar Kristian, Moe, Jesper Mæx, Klæboe, Vegard Navelsaker ()

    Prosjektets mål var å evaluere rehabilitering av Kampen skole, prosjektert av SINTEF, utført i 2000-2004. Det ble valgt et hybrid ventilasjonsanlegg som skulle være både energieffektivt og funksjonelt. Gruppen utførte en rekke målinger og beregninger som skulle avdekke blant annet bygningnens