Bedrifter ×
2 results
  1. Målsetting og belønning i detaljhandel

    Kulseng, Maren Ofstad, Rismyhr, Ingeborg, de Mora, Victoria Deage ()

    Hvordan kan HR-tiltak føre til tilsiktede og utilsiktede effekter på butikkansattes motivasjon. Oppgaven har til hensikt å avdekke og forklare sammenhenger og faktorer som påvirker ulike HR-tiltaks effekt på ansattes motivasjon.

  2. Aktivitetsprediksjon for nyetablerte bedrifter: Hvor godt kan man predikere fremtidig status for nyetablerte bedrifter basert på regnskapsinformasjon?

    Syvertsen, Kristin Sudbø, Strømmen, Tonje Margarita ()

    Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvor godt man kan predikere fortsatt aktivitet for nyetablerte bedrifter basert på regnskapsinformasjon, hvilke variabler som har størst påvirkning, og om et normalfordelt utvalg gjennom transformasjon kan gi en bedre prediksjonsmodell. På bakgrunn a