Barneskole|Skoler ×
12 results
 1. Ungdoms skolematvaner. Refleksjon, reaksjon eller interaksjon?

  Bugge, Annechen Bahr ()

  Denne studien av ungdoms skolematvaner er en del av forskningsprosjektet YoungFood. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds folkehelseprogram. Voksne fremstiller gjerne unge mennesker som matkulturelle opprørere. Mine materialer viser snarere at den dominerende (skole-)matstilen blant un

 2. Å møte utfordrende barn i skolen

  Koot, Elin Michaela ()

  På alle skoler finner vi barn som er litt ekstra utforfrende, barn som vi er bekymret for og barn vi kanskje ikke helt vet hvordan vi skal hjelpe. Hva vil det si å være et barn med særlige behov eller et barn med atferdsutfordringer? Kommer atferdsutfordringer av iboende egenskaper hos barnet el

 3. Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?

  Bakken, Anders, Hyggen, Christer ()

  Denne rapporten handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. I rapporten studerer vi de 20 største innvandrergruppene i videregående opplæring, og ett av funnene er at det er store karakterforskjeller mellom de ulike gruppene. Målet med rapporten er å få mer kunnskap om h

 4. Ventilasjon i passivhusskole i Oslo kommune

  Halvorsen, Hanne, Hervig, Margrethe, Langeland, Eysteinn Borvik ()

  I denne rapporten er det arbeidet med problemstillinger i forbindelse med ventilasjon i passivhus skolebygg i Oslo kommune. Haugenstua skole i Oslo, hvor COWI har gjort forprosjektet, er benyttet som case. Det er gjort en litteraturstudie, teoretiske beregninger på grunnlag av data fra COWIs forpro

 5. Energiforbruk i landets første passivhusskole

  Nesset, Dag Robert, Johannesen, Håkon Rokne, Bukholm, Kjell Gunnar ()

  I denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse de positive og negative forholdene ved å bygge etter den kommende Passivhu