Barnehager ×
3 results
  1. Glutenfri omsorg: tilrettelegging for glutenintolerante barn i barnehage og SFO. Gluten-free care: Adaption for children with gluten intolerance in kindergarten and after-school activities

    Hauge, Nina Mathisen, Kråkmo, Marianne ()

    Glutenintoleranse brukes som et felles begrep for hveteallergi og cøliaki. Hveteallergi er en av de vanlige allergiene hos barn. Bedre diagnostisering har ført til økende insidens av cøliaki. Prevalensen av hveteallergi hos 0-14 år gamle barn ligger på rundt 0,3-0,5%, noe som tilsvarer d

  2. Seniorer i arbeidslivet

    Dybvik, Frida Myrstad, Bergum, Caroline Nesjem, Røsok, Ulv Holmer ()

    ”Hvilke forhold på arbeidsplassen motiverer seniorer til å bli i arbeid, og hvordan henger dette sammen med IA-avtalen?” I denne oppgaven vil vi undersøke hvilke holdninger de ansatte har til IA-tiltak. Hva er det som motiverer seniorer til å bli i arbeid og hvordan henger dette sammen med o