SAM - Student theses × Barn|Traumer|Seksuelle overgrep ×
5 results
  1. Seksuelle overgrep mot gutter: en unevnelig mistanke?

    Sortevik, June ()

    Gjennom praksiserfaring i barneverntjenesten fikk jeg høre at overgepssakene ble opplevd som de vanskeligste å stå i for kontaktpersonene. Til sammenligning viser en studie at bare 13% av blivende barnevernpedagoger mener de hadde fått tilstrekkelig undervisning og kunnskap om seksuelle overgrep